Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy są przyjmowane na piśmie: za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną, faxem lub składane bezpośrednio w Inspektoracie. W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.


Wersje tej podstrony:
2017-06-20 16:36:15 edytowany przez: Administrator

© 2017 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie ·